Inschrijvingen

Inschrijvingsdata zomervakantie 2016

Hoofdschool 

van 10.00 tot 12.00 uur

dinsdag 5 juli
donderdag 7 juli
dinsdag 23 augustus
donderdag 25 augustus

van 18.00 tot 20.00 uur

donderdag 25 augustus
maandag 29 augustus

Ofwel:
na een telefoontje naar één van onze scholen 

 Hoofdschool (kleuter- en lagere school)  016 46 37 02 
 Kleuterschool Bierbeek-Centrum  016 46 87 98
 Kleuterschool Bierbeek-Opvelp  016 73 43 97
 Kleuterschool Bierbeek-Lovenjoel  016 46 32 44

De omzendbrief “Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs” voorziet dat de inschrijvingen voor een bepaald schooljaar ten vroegste kunnen starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.

Wij voorzien hier een voorrangsregeling voor broers en zussen en kinderen van onderwijzend personeel van de eigen school nl. van 1 oktober tot 31 oktober (tijdens schooldagen). Vanaf 1 november van het voorafgaande schooljaar kunnen in onze school andere kinderen ingeschreven worden. Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van het daarop volgende schooljaar instappen.

Inschrijven in onze school kan op schooldagen na afspraak met de directeur.

Kleuters kunnen pas effectief naar school komen vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijke opgelegde instapdata, nl. :

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

 

Welkomstdagen kleuterschooltjes :

De gemeentelijke basisschool 't Klavertje Bierbeek telt 4 vestigingsplaatsen.
De hoofdschool is gelegen in de Schoolstraat, nr. 37 te 3360 Bierbeek – 016 46 37 02.
Hier wordt kleuter- en lager onderwijs georganiseerd.

Naast de hoofdschool telt de school nog drie vestigingsplaatsen waar alleen kleuteronderwijs georganiseerd wordt.

Kleuterafdeling " Bierbeek-Centrum "
Bevekomsestraat, nr. 1 te 3360 Bierbeek – 016 46 87 98

Kleuterafdeling " Bierbeek-Opvelp "
Hoegaardsesteenweg, nr. 10B te 3360 Opvelp-Bierbeek – 016 73 43 97

Kleuterafdeling " Bierbeek-Lovenjoel "
Stationsstraat, nr. 76 te 3360 Lovenjoel-Bierbeek – 016 46 32 44