Spring in een school vol kleur!

 Op 1 september zijn we het nieuwe schooljaar gestart onder het moto ‘Spring mee in een school vol kleur’. We hebben dit heel letterlijk genomen, want de kinderen mochten de school inspringen via een springplank die we aan de schoolpoort hadden gezet. De kinderen mochten dan hun ingekleurd vlagje ophangen op de  speelplaats zodat de school er al heel wat kleuriger uitzag. Om de eerste schooldag dan helemaal fris en monter te beginnen, hebben we met de hele lagere school aan ochtend gymnastiek gedaan onder begeleiding van juf Kim. Nadien was het tijd om naar de klas te gaan om de nieuwe klasgenootjes en de nieuwe juf of meester te leren kennen. Ook leerden we allemaal het liedje ‘De eerste schooldag’ zingen.

Tijdens de middagpauze picknickten we samen op de speelplaats.

Na de middag begon dan het ‘Grote spel’. Tijdens de vakantie hebben enkele juffen een groot spel in elkaar gestoken dat bestond uit 13 verschillende opdrachten ; puzzelen, breinbrekers, zaklopen, … De kinderen werden op voorhand in groepjes verdeeld. In elke groepje zaten kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar.  Elk groepje had een kleur gelinkt aan een juf of meester. Zo wisten ze bij welke opdracht ze moesten beginnen. Aan hand van een doorschuifsysteem konden de kinderen doorschuiven naar de volgende opdracht. Na elke opdracht moesten ze dan 2 stukjes kleuren van een hartjespuzzel. De kinderen amuseerden zich te pletter! Na het grote spel hebben we dan allemaal ons schoollied gezongen.

We zijn het er allemaal overeens. Het was een super  begin van het nieuwe schooljaar.

Hierbij willen we alle kinderen nog een spetterend en leerrijk schooljaar wensen!!!

Vele groetjes,

De juffen en meesters

 

Foto's: plus.google.com/photos/116437116612907981154/albums/6055543646419495937