Circus Kaboem

Op vrijdag 29 februari laatstleden konden al onze kleuters en leerlingen van de lagere school genieten van een voorstelling van Circus Kaboem. De volledige opbrengst wordt geschonken aan de afdeling pediatrie van het H. Hart Ziekenhuis te Tienen. 
Bedankt voor de fijne poppenkast.