Data 2017-2018

 

Vrije dagen - Schooljaar 2017-2018

Hervatting van de lessen

- vrijdag 1 september

1ste trimester

- maandag 2 oktober (facultatieve vrije dag)

- woensdag 11 oktober (pedagogische studiedag)

- herfstvakantie van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november

- kerstvakantie van maandag 25 december tot en met zondag 7 januari

2de trimester

- krokusvakantie van maandag 12 tot en met zondag 18 februari

- paasvakantie van maandag 2 tot en met zondag 15 april

3de trimester

- vrijdag 27 april (pedagogische studiedag)

- maandag 30 april (facultatieve vrije dag)

- dinsdag 1 mei (Feest van de arbeid)

- donderdag 10 en vrijdag 11 mei (Hemelvaartsdag)

- maandag 21 mei (pinkstermaandag)

- vrijdag 29 juni : namiddag = vrijaf voor de leerlingen

- zomervakantie vanaf zondag 1 juli

Schoolfeesten

- zaterdag 2 juni : schoolfeest

Infoavonden

- maandag 4 september te 19.00 uur : lagere school

- dinsdag 5 september te 19.00 uur : kleuterafdeling “Lovenjoel”

te 19.30 uur : kleuterafdeling “Opvelp”

- donderdag 7 september te 19.00 uur : kleuterafdeling “Hoofdschool”

te 19.30 uur : kleuterafdeling “Bierbeek-Centrum”

- dinsdag 29 mei te 19.00 uur : ouders – kleuters 3de kleuterklas - " Naar het 1ste leerjaar ... "

Syntheseproeven - L.S. (4de - 5de - 6de leerjaar)

Van woensdag 13 tot en met vrijdag 22 juni

O.V.S.G.-toets 6de klas : van maandag 18 tot en met woensdag 20 juni

Schoolrapporten - L.S.

- vrijdag 27 oktober - periode 1 – dagelijks werk voor alle klassen

- vrijdag 22 december - periode 2 – dagelijks werk voor alle klassen

- vrijdag 30 maart - periode 3 - dagelijks werk voor alle klassen

- vrijdag 8 juni - periode 4 – dagelijks werk voor L4/5/6

- woensdag 27 juni - periode 5 - eindrapport voor de zesdeklassers en receptie

- vrijdag 29 juni - periode 4 - dagelijks werk + eindbeoordeling voor 1ste, 2de en 3de leerjaar

- periode 5 - synthese + eindbeoordeling voor 4de en 5de leerjaar

Oudercontactavonden - L.S.

- dinsdag 24 en donderdag 26 oktober

- dinsdag 27 en donderdag 29 maart

- maandag 25 en dinsdag 26 juni

Oudercontactavonden - K.S.

- dinsdag 14 en donderdag 16 november

- dinsdag 15 en donderdag 17 mei

Schoolsportdag - L.S.

- dinsdag 26 september : scholenveldloop

- vrijdag 18 mei : 5de en 6de leerjaar

- vrijdag 8 juni : 3de en 4de leerjaar

- vrijdag 15 juni : 1ste en 2de leerjaar

- maandag 25 juni : schoolfietstocht met picknick

Doorschuifdag

- 3de kleuterklas : woensdag 6 juni

- lagere school : woensdag 27 juni

Schoolreizen

- donderdag 7 juni : kleuterschool

Welkomstdagen nieuwe kleuters : tussen 9.30 en 11.30 uur

donderdag 19 oktober, 18 januari, 22 maart en 14 juni

Instapdata 2,5-jarigen :

vrijdag 1 september, maandag 6 november, maandag 8 januari, donderdag 1 februari, maandag 19 februari, maandag 16 april

en maandag 14 mei