Niet uit het oog te verliezen... zeker lezen!

Fragmenten uit onze infobrochure

Water op school

 
Voor de voormiddag- en /of namiddagspeeltijd mag u uw kind een eigen drinkbeker meegeven met water of een sapje.  Wanneer de drinkbeker van uw kind leeg is, mag uw kind de drinkbeker steeds bijvullen met water.
Onze school staat geen prikdranken (vb. cola, fanta,…) en geen energiedranken (vb. aquarius,…), in welke verpakking (vb. drinkbeker, tetra pak, blik,…) dan ook, in onze school toe.  
 
Middagmaal op school
 
De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze op school blijven.
Kinderen die tijdens de middagpauze boterhammen eten, krijgen gratis melk of water.
Prikdranken, energiedranken, drinkbekers ongeacht hun inhoud worden niet toegestaan in de refter.
Ook worden er op school warme maaltijden en soep bedeeld.
Voor soep of een warme maaltijd wordt een bijdrage van de ouders gevraagd (zie “Bijlage bij de infobrochure”).
Soep en warme maaltijden worden besteld via een bestelformulier.
Het bestelformulier bestaat uit “één week” waarop u vermeldt welke dag(en) uw kind een warme maaltijd of alleen soep zal nuttigen.
Het bestelformulier dient telkens ingevuld te worden voor een periode (september-herfstvakantie, herfstvakantie-kerstvakantie, kerstvakantie-krokusvakantie, krokusvakantie-paasvakantie, paasvakantie-zomervakantie).
Met bestelformulieren die niet op het gevraagde tijdstip worden terugbezorgd, kan geen rekening gehouden worden behalve in geval van ziekte.
Het is niet mogelijk als u de bestelling voor uw kind doorgegeven heeft, nog maaltijden bij te bestellen (planning traiteur).  Annuleren kan enkel ingeval van afwezigheid wegens ziekte of andere gewettigde afwezigheid van de leerling.
Indien uw kind voor een lange periode ziek is, kan u best de bestelling telefonisch doorgeven of het bestelformulier meegeven met broer of zus.
Bij afwezigheid van een leerling wordt een warme maaltijd geannuleerd op voorwaarde dat de ouders voor 9.00 uur ’s morgens de school verwittigen van de afwezigheid.
Enkel op schriftelijk verzoek van de ouders zal aan de leerlingen de toestemming gegeven worden om de middagpauze elders door te brengen dan in de school of thuis.
 
Buspas
 
Enkel leerlingen met een buspas kunnen en mogen gebruik maken van onze schoolbus.
Leerlingen moeten dus zowel ’s morgens als ’s avonds hun buspas kunnen voorleggen.
 
 
Start van de inschrijvingen
 
Voor inschrijvingen van leerlingen die nog tijdens het schooljaar 2017-2018 naar school (kunnen) komen kan u terecht :
-          in de hoofdschool, Schoolstraat 37 te 3360 Bierbeek
-          op schooldagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 9u30 en 15u00/woensdag tussen 9u30 en 11u00)
-          op inschrijvingsdata (tijdens de zomervakantie) aangekondigd via “In en Uit Bierbeek” en de website van de school www.gemeenteschoolbierbeek.be
 
Voor inschrijvingen van leerlingen die pas tijdens het schooljaar 2018-2019 naar school (kunnen) komen en tweeënhalf jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn en niet meer naar school kunnen op de laatste instapdatum treffen we volgende regeling:
 
-          voor kinderen behorend tot de voorrangsgroep “kinderen van dezelfde leefeenheid” voorzien we een inschrijvingsperiode die loopt vanaf 5 maart 2018 t.e.m. 23 maart 2018 :
o    in de hoofdschool, Schoolstraat 37, 3360 Bierbeek
o    op schooldagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 9u30 en 15u00/woensdag tussen 9u30 en 11u00)
 
-          voor kinderen behorend tot de voorrangsgroep “kinderen van personeelsleden” voorzien we een inschrijvingsperiode die loopt vanaf 26 maart 2018 t.e.m. 30 maart 2018 :
o    in de hoofdschool, Schoolstraat 37, 3360 Bierbeek
o    op schooldagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 9u30 en 15u00/woensdag tussen 9u30 en 11u00)
 
De kinderen, niet behorend tot de voorrangsgroepen, kunnen, zowel voor de hoofdschool (lagere school en kleuters) als voor de kleutervestigingen Bierbeek-Centrum, Bierbeek-Lovenjoel, Bierbeek-Opvelp ingeschreven worden tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 16 april 2018 :
-          in de hoofdschool, Schoolstraat 37, 3360 Bierbeek
-          op schooldagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 9u30 en 15u00/woensdag tussen 9u30 en 11u00)
-          op inschrijvingsdata (tijdens de zomervakantie) aangekondigd via “In en Uit Bierbeek” en de website van de school www.gemeenteschoolbierbeek.be
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze brochure “Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool” of mag u steeds contact opnemen met het schoolsecretariaat (016 46 37 02).